atexsolutions - Explosion Safety

Contact Info

 • 15o χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου
  Τ.Θ. 60666
  Τ.Κ. 57001
  Θέρμη-Θεσσαλονίκη
 • +30 2310424167
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ασφαλεια απο εκρηξεις: τα βασικα

Πώς προκαλούνται οι εκρήξεις;

Εάν σε ένα κλειστό δοχείο συνευρεθούν: ικανή ποσότητα εύφλεκτου υλικού, οξυγόνο και μια πηγή ανάφλεξης τότε το αποτέλεσμα είναι – έκρηξη. Τα μέτρα πρόληψης στόχο έχουν να εμποδίσουν τη δημιουργία σχηματισμού αυτού του δυνητικά καταστροφικού συνδυασμού. Παρόλα αυτά στην πράξη, ο μεγαλύτερος αριθμός των πηγών ανάφλεξης δεν μπορεί να αποκλειστεί ολοκληρωτικά. Κατά συνέπεια είναι κρίσιμο για μια βιομηχανία να λάβει τα κατάλληλα εκείνα μέτρα, που θα περιορίσουν τις συνέπειες μιας απευκταίας έκρηξης, στο ελάχιστο. Τα εργοστάσια θα πρέπει είναι πάντα προστατευμένα ώστε να εγγυώνται την ασφάλεια του προσωπικού, αλλά και να εξασφαλίζεται η σύντομη αποκατάσταση των υλικών ζημιών σε περίπτωση συμβάντων. Κάθε ώρα παύσης παραγωγής κοστίζει. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η προστασία από εκρήξεις μπορεί να επιτευχθεί με αποδοτικό οικονομικά τρόπο μέσω των συστημάτων εκτόνωσης έκρηξης και καταστολής έκρηξης


Εμείς, διαθέτουμε την εμπειρία και τη γνώση να σας παρουσιάσουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας παραγωγικές διαδικασίες, που θα μειώσουν τις ζημιές που θα μπορούσαν να προκληθούν από μία έκρηξη στο ελάχιστο – επιτρέποντας σας να συνεχίσετε την παραγωγή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα

 

csm Explosion Pentagon EN 278e5a0707

Το “Πενταγωνο” της εκρηξης

Τα 3 βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης προσέγγισης στην προστασία:

 1. Αξιοπιστία και παραγωγικότητα:Τα συστήματα προστασίας πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα και λειτουργικά. Η πιθανότητα ψευδών ενεργοποιήσεων θα πρέπει να εκμηδενιστεί, καθώς επιφέρει δραστική μείωση στην παραγωγικότητα του εργοστασίου 
 2. Συμμόρφωση: Τα σύγχρονα συστήματα προστασίας θα πρέπει να πληρούν όλες τις νομικές απαιτήσεις και ως εκ τούτου να παρέχουν νομική κάλυψη στους υπεύθυνους της παραγωγής 
 3. Σχέση Απόδοσης-Τιμής: Τα συστήματα προστασίας θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλά στην εγκατάσταση, και να απαιτούν την ελάχιστη δυνατή επένδυση σε χρόνο αλλά και σε οικονομικούς πόρους. Η δαπάνη λειτουργίας τους επίσης θα πρέπει να διατηρούνται σε χαμηλά κατά το δυνατό επίπεδα
Όλες οι προτεινόμενες λύσεις της REMBE πληρούν αυτέ τις απαιτήσεις. Αυτό είναι δέσμευση!

Γιατί η ασφάλεια από εκρήξεις είναι τόσο κρίσιμη?

Υψηλότερα – γρηγορότερα – περαιτέρω: όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στη βιομηχανία. Τον 21ο αιώνα τα βιομηχανικά συστήματα έχων εξελιχθεί και πλέον δουλεύουν σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Ωστόσο καθώς μια βιομηχανική παραγωγή αγγίζει τις μέγιστες τιμές των δυνατοτήτων της, ο κίνδυνος μιας έκρηξης αυξάνεται επίσης. Τα αυξανόμενα επίπεδα λεπτόκοκκων σωματιδίων που παράγονται από ταχύτατες μηχανές είναι μία από τις κύριες αιτίες αύξησης της πιθανότητας εκρήξεων – αυτού του είδους οι εκρήξεις σχεδόν πάντα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Ακόμα και εάν αποφύγουμε τις σωματικές βλάβες, μια έκρηξη σε μια ανεπαρκώς προστατευμένη βιομηχανική μονάδα, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει τεράστιες δομικές και οικονομικές ζημιές. Η ιστορία έχει δείξει ότι εκρήξεις σε απροστάτευτα εργοστάσια έχουν οδηγήσει εταιρείες σε πτώχευση. Ούτως ή άλλως, κάθε μέρα απώλειας παραγωγής θέτει την ύπαρξη της εταιρείας σε κίνδυνο. Η λήψη μέτρων ασφαλείας από εκρήξεις επιτρέπει την εξάλειψη του σταματήματος της παραγωγής ή τουλάχιστον μειώνει την πιθανότητα δραματικά – με τα προϊόντα της REMBE δε, η λύσεις είναι πιο προσιτές απ’ όσο φαντάζεστε.

 

Τρία βήματα που θα κάνουν τις διεργασίες σας ασφαλέστερες;

 

 1. Εκτίμηση Επικινδυνότητας

  • Η εκτίμηση επικινδυνότητας προσδιορίζει την πιθανότητα ένα εκρηκτικό μίγμα αέρα και σκόνης να έρθει σε επαφή με πηγή ανάφλεξης και κατηγοριοποιεί όλη την εγκατάσταση σε ζώνες. Εάν υφίσταται ο κίνδυνος να συμβεί μία έκρηξη, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα αποτροπής ή τουλάχιστον μείωσης της πιθανότητας συμβάντος (βλ. βήμα 2). Εναλλακτικά, θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα σχέδιο προστασίας που θα μειώσει τις επιπτώσεις μια έκρηξης σε ένα αποδεκτό επίπεδο (βλ. βήμα 3). 
 2. Μέτρα Πρόληψης και Οργανωτικά μέτρα

  • Τεχνικά μέτρα: Αποτελεσματικά συστήματα απορρόφησης σκόνης μπορούν να αποτρέψουν τη δημιουργία εκρήξιμης ατμόσφαιρας. Αδρανή αέρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να μειώσουν τα επίπεδα οξυγόνου
  • Εξάλειψη των πηγών ανάφλεξης: Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται μόνον ο κατάλληλος εξοπλισμός (πχ. Κατηγορία 1D) και να εμποδίζεται η εισχώρηση ξένων σωμάτων στην παραγωγική διαδικασία. Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ότι όλος ο εξοπλισμός έχει γειωθεί σωστά ώστε να αποκλειστούν φαινόμενα ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
  • Οργανωτικά μέτρα: Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εργαζόμενοι να είναι πάντα καταρτισμένοι. Καταγεγραμμένες διαδικασίες καθαρισμού, καθώς και καθορισμένες Οδηγίες Εργασίας για θερμές-εργασίες επιφέρουν επιπρόσθετα επίπεδα ασφάλειας.
 3. Μέτρα Προστασίας.

  • Κατασκευές ανθεκτικές στην πίεση έκρηξης ή πιστοποιημένες για εκρήξεις: Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει κατασκευές/δοχεία, τα οποία είναι αρκετά στιβαρά ώστε να αντέξουν τις πιέσεις που προκαλούνται από μια έκρηξη, χωρίς να διαρρηχτούν.
  • Συμβατική εκτόνωση έκρηξης: Η εκτόνωση της έκρηξης είναι μία τεχνική για την προστασία κλειστών κατασκευών/δοχείων που εμποδίζει την πίεση στο εσωτερικό της κατασκευής να υπερβεί ένα καθορισμένο επιτρεπόμενο επίπεδο. Σημεία διάρρηξης, όπως πανέλα ή δίσκοι εκτόνωσης, στα τοιχώματα της κατασκευής, όταν η πίεση φτάσει σε καθορισμένα επίπεδα, ανοίγουν ώστε να μειωθεί η πίεση σε ασφαλή επίπεδα.
  • Εκτόνωση έκρηξης με απορρόφηση φλόγας: Κατ’ ουσίαν χρησιμοποιεί την ίδια αρχή λειτουργίας με τη συμβατική εκτόνωση. Ωστόσο, προσφέρει το πλεονέκτημα ότι η εκτόνωση μπορεί να γίνει και εντός κτηριακών εγκαταστάσεων, διότι η φλόγα και το ωστικό κύμα της έκρηξης απορροφώνται. Αυτό εξαλείφει το κίνδυνο τραυματισμού, ακόμα και σε εργαζόμενους σε κοντινή απόσταση από τον εξοπλισμό.
  • Καταστολή έκρηξης: Αισθητήρες πίεσης ή/και αισθητήρες υπερύθρων ανιχνεύουν την έκρηξη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ένα σύστημα ελέγχου απελευθερώνει ακαριαία ένα πυροσβεστικό μείγμα σκόνης το οποίο και καταστέλλει την έκρηξη εν τη γενέσει της.
Τα μέτρα ασφαλείας από εκρήξεις προϋποθέτουν επίσης την τοποθέτηση συστημάτων απομόνωσης, που αποτρέπουν τα καταστροφικά αποτελέσματα μετάδοσης της έκρηξης ή δημιουργίας δευτερογενών εκρήξεων.